Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

HCM Veiligheidsmanagement respecteert een ieders privacy en er wordt altijd gehandeld binnen de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring

HCM Veiligheidsmanagement kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van HCM Veiligheidsmanagement en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan HCM Veiligheidsmanagement verstrekt. HCM Veiligheidsmanagement kan de volgende persoonsgegevens verwerken: - voor- en achternaam - E-mailadres - telefoonnummer – geboortedatum – BSN (indien van toepassing) - IP-adres.

Waarom heeft HCM Veiligheidsmanagement persoonsgegevens nodig?

HCM Veiligheidsmanagement verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan HCM Veiligheidsmanagement uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit opleidingen en diensten.

Hoe lang bewaart HCM Veiligheidsmanagement de gegevens?

HCM Veiligheidsmanagement bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan nodig voor de dienstverlening bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

HCM Veiligheidsmanagement verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld het examen dat wordt afgenomen door een examenbureau.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hcmv.nl

Volgens de AVG-wetgeving ontvangt u binnen 1 maand bericht. HCM Veiligheidsmanagement streeft er naar om zo snel mogelijk, binnen 3 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

HCM Veiligheidsmanagement neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door middel van een verwerkingsregister. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door HCM Veiligheidsmanagement verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met HCM Veiligheidsmanagement:

Kalverwei 18b

7364 BW Lieren

055-3030041

info@hcmv.nl