Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

asbest_hero_img.jpg

Klein Chemisch Afval

Deze cursus is ontwikkeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veilig inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen op het KCA-depot. Deze training wordt aanbevolen voor medewerkers Klein Chemisch Afval, danwel voor medewerkers die reeds werkzaam zijn op een depot.

Doel

Na deze cursus is de cursist in staat om, volgens de richtlij­nen die het minis­terie van VROM en de arbeidsinspec­tie stellen, het klein chemisch afval op KCA-depots in te zamelen, te sorteren en vervoersklaar te maken.

Inhoud cursus

 • basiskennis Klein Chemisch Afval, PGS15;
 • wet- en regelgeving (Arbo-wet, de Wet Milieubeheer);
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie;
 • gevaarlijke afvalstoffen (herkennen, scheiden, melden en hergebruik);
 • PGS15;
 • scheikunde; diverse stoffen, onorganisch en organische chemie.;
 • risico`s en gevaren;
 • acceptatie en sorteren;
 • opslag en vervoer;
 • veiligheid; brand, PBM`s en signalering;
 • praktijkopdrachten (herkennen, opslag, inrichting depot);
 • de verantwoordelijkheden van de depothouder.
De cursus Sociale veiligheid en omgaan met agressie is code-95 gecertificeerd!

HCM Veiligheidsmanagement …..een veilige keuze!