Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

asbest_hero_img.jpg

ISO 14001

Wat is NEN – EN 14001: 2015:

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de 'plan-do-check-act' cyclus (PDCA).

ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

 • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
 • beheersing van de milieurisico's als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
 • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een 'levenscyclus' perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen.

De ISO 14001 bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Context van de organisatie
 • Leiderschap
 • Planning
 • Ondersteuning
 • Uitvoering
 • Evaluatie van de prestaties
 • Verbetering
HLS

De voorgaande zes onderdelen van de ISO 14001-norm volgen uit de High Level Structure (HLS). Alle ISO-normen worden opgezet volgens de HLS, wat het voor organisaties makkelijk moet maken om hun managementsystemen voor kwaliteit, milieu en arbo te integreren.

Waarom certificering conform NEN – EN 14001: 2015:

Met het ISO 14001 certificaat draagt uw organisatie zorg voor het aantoonbaar voldoen aan wettelijke en andere eisen. Het ISO 14001 certificaat toont aan dat uw organisatie streeft naar het voorkomen van milieuschades en in is staat is milieuprestaties continu te verbeteren. Veel opdrachtgevers die processen uitbesteden, waarvan is vastgesteld dat deze milieubelastend zijn, stellen het ISO 14001 certificaat als eis aan hun leveranciers. Met ISO 14001 certificering voldoet u aan deze eis.

Hoe werkt het opzetten en onderhouden van een NEN – EN 14001: 2015 - systeem:
 1. Inventarisatie; wat is er allemaal al gedocumenteerd?
 2. Concept KMS; bestaande informatie wordt gebruikt en in KMS-schema gezet + 10 (HLS) directories.
 3. Besprekingen en acties; alle items worden doorgenomen met het management en de actielijst wordt aangevuld en afgehandeld.
 4. Definitief KMS-schema met 10 directories in de Cloud en starten met proefdraaien; hier kan een voorlichting aan betrokkenen gegeven worden.
 5. Interne audit; halverwege de 3 maanden proefdraaien wordt het KMS onderzocht.
 6. Directiebeoordeling; de directie oordeelt en indien we er klaar voor zijn volgt stap 7,
 7. Certificering (begeleiding van de audit als uw KMS-coördinator).
 8. Nazorg en op peil houden. (Aparte overeenkomst). Dit is een groot voordeel van het KMS-schema, doordat het eenvoudig opgezet is, is het ook eenvoudig op peil te houden. Tevens is het een digitaal systeem (het enige wat geprint wordt is het KMS-schema zelf op AO-formaat in wissellijst). Via Cloudstation kunt u samen met de adviseur in dezelfde bestanden werken. Dit maakt ook remote-controle mogelijk; de adviseur kan zien welke registraties u doet.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, bel 055-3030041

HCM Veiligheidsmanagement …..een veilige keuze!