Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

asbest_hero_img.jpg

Cursus DAA (Deskundig Asbest Acceptant)

Uit onderzoek van diverse instanties, waaronder de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is gebleken dat medewerkers van afvalsorteerbedrijven, milieustraten en acceptanten van stortplaatsen vaak onvoldoende zijn opgeleid om verantwoord om te gaan met asbest en/of asbestverdacht materiaal.
Zeker bij gemeenten vindt het inzamelen van particulier asbestverdacht materiaal op een niet correcte wijze plaats. Dit kan leiden tot grote risico's voor de gezondheid van alle betrokken medewerkers.
Het doel van deze training is dat de DAA leert om bij de acceptatie van bouw- en sloopafval asbestverdachte materialen te herkennen. Daarnaast zal uw medewerker leren juiste de beslissingen te nemen voor de verdere afhandeling van het asbesthoudend afval.

Doelgroep

Met ingang van 1 januari 2012 is het advies van het SCA dat op iedere locatie waar asbesthoudend afval kan worden aangeboden minimaal 1 medewerker aanwezig is die beschikt over een DAA diploma.

Cursuseisen

Voor het volgen van deze training dient de deelnemer te beschikken over een basiskennis asbestherkenning.

Inhoud cursus

Tijdens de cursus leert de cursist de volgende onderdelen:

  • wat is asbest
  • de soorten en toepassingen van asbest
  • het herkennen van asbest en inschatten van hechtgebondenheid
  • het wettelijke kader Handhaving op het gebied van asbest, gezondheidsrisico's en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • acceptatievoorwaarden stortplaatsen, inzamelstations en sorteerbedrijven
  • acceptatievoorwaarden asbest in puin en grond
Cursus DAA is ook mogelijk op zaterdag of in de avonduren.
Meer informatie volgt.

HCM Veiligheidsmanagement …..een veilige keuze!