Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

cursussen_hero_img.jpg

CO2 prestatieladder

Inzicht (A), reductie (B), transparantie (C) en participatie (D). Die vier woorden vormen de kern van de CO2-Prestatieladder. Steeds meer bedrijven raken bekend met deze principes van het duurzaamheidsinstrument dat bedrijven stimuleert CO2-uitstoot te reduceren. Zowel in de bedrijfsvoering als in de keten. Gecertificeerde bedrijven leveren bijzondere prestaties door de ladder te gebruiken als motor van innovatie en bij het reduceren van hun CO2-uitstoot.
De CO2-Prestatieladder kent vijf niveaus, voortkomend uit de invalshoeken, opklimmend van 1 naar 5. Per niveau zijn eisen gedefinieerd die worden gesteld aan de CO2-prestatie van het bedrijf en zijn projecten.
Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De SKAO is schema-eigenaar en schemabeheerder van de CO2-Prestatieladder. www.skao.nl
CO2-bewust Certificaat Door een daartoe erkende LadderCI afgegeven document waaruit het gerechtvaardigd vertrouwen blijkt dat het managementsysteem voor het CO2-bewust handelen van een bedrijf voldoet aan de eisen voor het op het certificaat vermelde niveau van de CO2-Prestatieladder. Zie www.EBNCertification.nl
Het doel van de CO2-Prestatieladder is om:
 • bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen;
 • permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen;
 • bedrijven te stimuleren om bovenstaande maatregelen daadwerkelijk uit te voeren;
 • de verworven kennis transparant te delen;
 • en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.
Waarom certificering conform CO2 Prestatieladder:
Duurzaamheid is de nieuwe norm voor hedendaags ondernemen geworden. De CO2-Prestatieladder is daarbij een belangrijke stimulans voor uw organisatie om duurzaamheid concreet te maken. De CO2-Prestatieladder geeft u niet alleen inzicht in de eigen CO2-uitstoot, het helpt u ook om de reductie van CO2 efficiënt aan te pakken en aan uw relaties duidelijk te maken hoe dit gebeurt. Bovendien daagt de CO2-Prestatieladder u uit om samen te werken en innovatie te stimuleren.
De CO2-Prestatieladder kan door overheidsorganisaties en bedrijven worden gebruikt bij aanbestedingen. Het uitgangspunt van de CO2-Prestatieladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder kan worden beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een -fictieve- korting op de inschrijfprijs.
Hoe werkt het opzetten en onderhouden van een CO2 Prestatieladder:
 1. inventarisatie; wat is er allemaal al gedocumenteerd?
 2. concept CO2-schema; bestaande informatie wordt gebruikt en in een apart CO2-schema gezet. (Model CO2-SMS – flatgebouw met 5 verdiepingen).
 3. besprekingen en acties; alle items worden doorgenomen met het management en de actielijst wordt aangevuld en afgehandeld.
 4. definitief CO2-schema met bijlagen en daarmee starten met proefdraaien; hier kan een voorlichting aan betrokkenen gegeven worden.
 5. interne audit; halverwege de 3 maanden proefdraaien wordt het CO2-systeem onderzocht.
 6. directiebeoordeling; de directie oordeelt en indien we er klaar voor zijn volgt stap g,
 7. certificering (begeleiding van de audit als uw CO2- of KMS-coördinator).
 8. nazorg en op peil houden. (Aparte overeenkomst). Dit is een groot voordeel van het CO2-schema, doordat het eenvoudig opgezet is, is het ook eenvoudig op peil te houden. Tevens is het een digitaal systeem (het enige wat geprint wordt is het CO2-schema zelf op A1-formaat in wissellijst). Via Cloudstation kunt u samen met de adviseur in dezelfde bestanden werken. Dit maakt ook remote-controle mogelijk; de adviseur kan zien welke registraties u doet.