Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

asbest_hero_img.jpg

Besloten ruimten

Dagelijks werken vele mensen in besloten ruimten. Onder een besloten ruimten worden verstaan: een gesloten of deels open omgeving met een al dan niet vernauwde toegang, niet ontworpen is voor het verblijf van personen, en waar activiteiten plaatsvinden die risico's met zich meebrengen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Deze cursus gaat uit van een individuele begeleiding van de cursisten. Hierbij is van belang dat de cursist zich bewust wordt van de risico's die hij/zij loopt bij het werken in besloten ruimten. Als werknemer moet je dus goed weten waar je mee bezig bent. Je moet dus kennis hebben van gevaren en van veilige werkmethodes, vaardig zijn in het handelen en veilig, zorgvuldig en geconcentreerd kunnen werken.

Doelgroep

De cursus is voor die werknemers bedoeld die niet of onvoldoende zijn opgeleid voor het veilig werken in een besloten ruimte. Ook de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) stelt eisen aan de werkgevers aangaande het opleiden en instrueren van werknemers die werkzaamheden gaan uitvoeren in besloten ruimten.

Cursuseisen

Deze cursus stelt als eis dat werknemers enigszins ervaring hebben met het werken met omgevingsonafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen en niet jonger zijn dan 18 jaar.

Inhoud cursus

In de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• relevante onderwerpen uit de Arbo-wet
• risico, preventie en beheersmaatregelen
• oorzaken van ongevallen en ongevalspreventie
• begrippen, betekenissen
• meetapparatuur
• veilig werken in besloten ruimten
• persoonlijke beschermingsmiddelen
• checklist
• praktische handelingen en vaardigheden

Meer informatie volgt.

HCM Veiligheidsmanagement …..een veilige keuze!